Отчети, резултати и документация на изследвания:

 
     
  Достъп до регистъра се предоставя на всеки желаещ в рамките на два работни часа, но изисква да имате регистрация в Google. Ако нямате такава или не желаете да я използвате, свържете се с Анелия Добрева на an@gravitycontrol.net или на телефон 02/958-84-75 за да получите временни данни за достъп до базата в Google.  
     
  Отчети, резултати и документация  
     
  Съдържание на публична база